Gast

Dr. Hana Svobodová

30.01.2022 - 12.02.2022

Sprachwissenschaft Kulturgeschichte

Gastwissenschaftlerin

Forschungsaufgaben am GWZO:
Untersuchungen zur Sprachentwicklung
 

Institution

Institut für tschechische Sprache und Literatur an der Masaryk Universität Brno, Tschechien

Forschungsregion

slawische Staaten

Forschungsschwerpunkte

  • Dialektologie
  • Onomastik
  • Sprachentwicklung

Veröffentlichungen (Auswahl)

  • SVOBODOVÁ, Hana. Regionale Beharrungsphänomene am Beispiel einer tschechisch-deutschen Sprachkontaktzone. In Junge Slavistik im Dialog VII. Hamburg: Verlag Dr. Kováč, 2018, S. 143-155 ISSN 1610-4986.
  • SVOBODOVÁ, Hana. Pes bez psa aneb zajímavosti vývoje českého hláskosloví. In Přednášky a besedy ze L. ročníku LŠSS. 2017th ed. Brno: Filozofická fakulta MU, 2017. p. 287-299. ISBN 978-80-210-8567-1.

  • SVOBODOVÁ, Hana. Poznámky k užití literárního textu ve výuce konverzace středně pokročilých (Notes to the use of literary text conversation in teaching Czech for foreigners). In Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha: UJOP UK, 2016. p. 191-195. ISBN 978-80-87238-12-7.

Frühere Aufenthalte

07.01.2019 - 11.01.2019

Gäste

Kontakt